torstai 27. helmikuuta 2020 
Paperiliitto » Työttömyyskassa » Tyottomyyspaivaraha » Sahkoinenjatkohakemus

Jatkohakemuksen täyttäminen

Ohjelma ilmoittaa, jos jokin kohta on täytetty puutteellisesti tai virheellisesti. Näissä tilanteissa hakemuksen täyttämistä ei voi jatkaa, ennen kuin tuo kohta on täytetty oikein. Puutteellisesti tai virheellisesti täytettäessä ohjeet tulevat näkyviin selainikkunan yläreunaan.


1. Ilmoita hakemuksen ensimmäisessä täytettävässä osassa, haetko päivärahaa

  • työttömyyden vai
  • TE-toimiston kanssa sovitun työllistämistä edistävän palvelun ajalta, joita ovat 

                 - työvoimapoliittinen aikuiskoulutus
                 - omaehtoinen opiskelu
                 - työkokeilu työpaikalla
                 - työelämävalmennus
                 - työ- ja koulutuskokeilu
                 - kuntouttava työtoiminta

2. Lähetä jatkohakemus neljän kalenteriviikon tai kalenterikuukauden jaksoissa. Jos työttömyys kuitenkin päättyy ennen neljän viikon täyttymistä, voit hakea päivärahaa lyhyemmältä ajalta. Hakemuksessa on ilmoitettava työttömyyden päättymisen syy. Tällainen syy on esimerkiksi yli kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön aloittaminen.

Jos haet päivärahaa poikkeavalta ajalta, niin ilmoita syy. Esimerkiksi että olet ottanut vastaan yli kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön

 3. Ilmoita hakujakson päiväkohtaiset tiedot: (katso ohjeen kohta 9.)

  • Jos olet vuosilomalla lomautuksen aikana, merkitse jokaisen lomapäivän kohdalle 'vuosiloma'.

Jos osallistut neljän viikon hakemusjakson aikana työllistymistä edistävään toimenpiteeseen, merkitse hakemukseen toimenpiteiden ajalta ko. toimenpiteen nimi, esimerkiksi ’omaehtoinen opiskelu’ tai 'työkokeilu'.