maanantai 30. maaliskuuta 2020 
Paperiliitto » Työttömyyskassa » Tyottomyyspaivaraha » Sahkoinen asiointi
SÄHKÖINEN ASIOINTI

Sähköisen asioinnin palveluun kirjaudutaan omilla verkkopankkitunnuksilla. Kirjautuminen on mahdollista Aktian, Handelsbankenin, Nordean, Osuuspankin, Paikallisosuuspankkien, Sammon tai Säästöpankkien verkkopalvelutunnuksilla.

Verkkopalvelutunnuksilla varmistetaan asioivan lähettäjän henkilöllisyys ja ns. vahva tunnistus tiedonvälityksessä, jotta sähköinen asiointi täyttää tietoturvavaatimukset. Tunnukset yksilöivät sähköisen allekirjoituksen.

Hakemuksen lähettäminen

Huom! Tämä ei koske ryhmälomautuksia toistaiseksi.

Voit täyttää ja lähettää ansiopäivärahan ensihakemuksen ja jatkohakemuksen sähköisen asioinnin kautta. Päivärahahakemuksen tulee olla työttömyyskassassa kolmen kuukauden kuluessa siitä ajankohdasta, josta lukien päivärahaa haetaan. Työnhaku on pidettävä voimassa työ- ja elinkeinotoimiston määräämällä tavalla.


Voit lähettää sähköisen asioinnin kautta:

 • ensihakemuksen oltuasi lomautettuna tai työttömänä vähintään kaksi kalenteriviikkoa
 • jatkohakemuksen neljältä kalenteriviikolta( ma-su) tai kalenterikuukaudelta (kuun 1. päivästä kuun viimeiseen päivään)  kokoaikaisena jatkuneen lomautuksen tai työttömyyden ajalta
 • jatkohakemuksen kuukaudelta tai neljältä kalenteriviikolta, jos olet työskennellyt hakemusjakson aikana osa-aikatyössä, lomautuksen aikana tai muuten tilapäisesti. Hakemusjakson (neljä kalenteriviikkoa tai kuukausi) määräytyy palkanmaksujakson mukaan
 • jatkohakemuksen kuukautta tai neljää kalenteriviikkoa lyhyemmältä ajalta työttömyyden tai lomautuksen päättyessä. Ilmoita työttömyyden tai lomautuksen päättymisestä hakemuksessa. Ilmoita myös päättymisen syy.

Muista täyttää hakemus jokaisen hakujakson päivän osalta. Tarkasta hakemuksessa olevien tietojen oikeellisuus ennen lähettämistä.

Palvelu ohjaa hakemuksen täyttämisessä. Jos jokin hakemuksen kohta on jäänyt täyttämättä tai se on täytetty puutteellisesti, antaa palvelu siitä ilmoituksen ja pyytää täydentämään puuttuvat kohdat. Hakemuksen kaikkiin kohtiin pitää vastata ennen kuin lähettäminen on mahdollista. Tällä varmistetaan, että sähköisesti lähetetyssä hakemuksessa on kaikki käsittelyssä tarvittavat tiedot. Hakemuksessa ilmoitetuista tiedoista vastaa aina hakija riippumatta hakemuksen toimittamistavasta.

Hakemuksen liitetietojen lähettäminen

Työttömyyskassalle voi lähettää sähköisesti hakemuksen käsittelyssä tarvittavat liitetiedot. Sähköisesti lähetettävä tiedosto voi olla kooltaan enintään kaksi megatavua (2Mt). Tiedostomuoto pitää olla joko .tif, .jpeg tai .pdf.

Liitetiedostoja ei tarvitse lähettää samanaikaisesti hakemuksen kanssa. Liitetiedot voi lähettää sähköisesti, vaikka hakemus olisi toimitettu postitse.

Liitteen voi kohdistaa aiemmin lähetettyyn käsittelemättömään hakemukseen. Jos hakemuksen ja liitetiedon lähettää sähköisesti ja haluaa kohdistaa liitetiedon hakemukseen, pitää hakemus lähettää ensin. Tämän jälkeen liitetietoja lähetettäessä palvelussa näkyy lähetetty hakemus, johon liitetiedon voi kohdistaa. Liitetietojen kohdistaminen hakemukseen ei ole välttämätöntä, koska kaikki työttömyyskassalle toimitetut liitetiedot huomioidaan hakemusta käsiteltäessä.

Sähköisen asioinnin tilannetiedot

Tilannetietojen kautta näet

 • lähettämiesi hakemusten alku- ja loppupäivän sekä hakemuksen saapumispäivän
 • omia maksutietojasi kuluvalta sekä kolmelta edelliseltä kalenterivuodelta
 • tulossa olevasta maksusta näet hakemuksen alku- ja loppupäivän sekä etuuden nimen. Kun edellä mainitut tiedot näkyvät, etuus on maksussa tililläsi viimeistään kolmen arkipäivän kuluttua
 • arkistoiduista dokumenteista näet maksussa olleet sähköisesti toimitetut jatkohakemukset sekä annetut päätökset ja lähetetyt maksuilmoitukset
 • tiedon kuinka monta päivää on kertynyt 500 päivän enimmäislaskuriin ja korotettujen päivärahojen laskureihin

Jatkohakemuksen täyttäminen

Ohjelma ilmoittaa, jos jokin kohta on täytetty puutteellisesti tai virheellisesti. Näissä tilanteissa hakemuksen täyttämistä ei voi jatkaa, ennen kuin tuo kohta on täytetty oikein. Puutteellisesti tai virheellisesti täytettäessä ohjeet tulevat näkyviin selainikkunan yläreunaan.


1. Ilmoita hakemuksen ensimmäisessä täytettävässä osassa, haetko päivärahaa

 • työttömyyden vai
 • TE-toimiston kanssa sovitun työllistämistä edistävän palvelun ajalta, joita ovat 

                 - työvoimapoliittinen aikuiskoulutus
                 - omaehtoinen opiskelu
                 - työkokeilu työpaikalla
                 - työelämävalmennus
                 - työ- ja koulutuskokeilu
                 - kuntouttava työtoiminta

2. Lähetä jatkohakemus neljän kalenteriviikon tai kalenterikuukauden jaksoissa. Jos työttömyys kuitenkin päättyy ennen neljän viikon täyttymistä, voit hakea päivärahaa lyhyemmältä ajalta. Hakemuksessa on ilmoitettava työttömyyden päättymisen syy. Tällainen syy on esimerkiksi yli kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön aloittaminen.

Jos haet päivärahaa poikkeavalta ajalta, niin ilmoita syy. Esimerkiksi että olet ottanut vastaan yli kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön

 3. Ilmoita hakujakson päiväkohtaiset tiedot: (katso ohjeen kohta 9.)

 • Jos olet vuosilomalla lomautuksen aikana, merkitse jokaisen lomapäivän kohdalle 'vuosiloma'.

Jos osallistut neljän viikon hakemusjakson aikana työllistymistä edistävään toimenpiteeseen, merkitse hakemukseen toimenpiteiden ajalta ko. toimenpiteen nimi, esimerkiksi ’omaehtoinen opiskelu’ tai 'työkokeilu'.

Käyttöturvallisuus

Jos sähköistä asiointia tai palvelua käytetään julkisissa tiloissa olevilta koneilta tai toisen henkilön koneelta, on käytön jälkeen aina tyhjennettävä käytetyt sivut koneen välimuistista. Se on hyvä tehdä myös omassa käytössä olevalla koneella asioidessa.


Yhteyden katkaisemisen jälkeen tyhjennä selaimen evästeet (cookies), välimuisti (cache) ja sivuhistoria (history). Tämä ehkäisee sen, ettei laitteen seuraava käyttäjä pääse käyttämillesi sivuille esimerkiksi käyttämällä selaimen "Takaisin/Back" toimintoa.