maanantai 30. maaliskuuta 2020 
Paperiliitto » Työttömyyskassa » Tyottomyyspaivaraha » Päivärahan hakeminen

Päivärahan hakeminen

Voit myös täyttää ja lähettää työttömyyspäivärahahakemuksen liitteineen sähköisesti. 

Täytä työttömyyspäivärahahakemus huolellisesti. Työttömyyskassa joutuu palauttamaan puutteellisesti täytetyt hakemukset. Jos tarvitset apua hakemuksen täyttämisessä, ota yhteyttä työttömyyskassaan tai ammattiosastosi taloudenhoitajaan.

Työssäoloehto

Sinulla on oikeus työttömyyspäivärahaan, jos työttömäksi jäätyäsi olet ollut työttömyyskassan jäsen vähintään 34 viikkoa ja jäsenenä ollessasi täyttänyt työssäoloehdon. Työssäoloehto täyttyy kun olet ollut työttömyyttä edeltäneen 28 kuukauden tarkastelujakson aikana ollut työssäoloehdon täyttävässä työssä vähintään 34 viikkoa. 

Työssäoloehtoviikko täyttyy, kun olet ollut työssä vähintään 18 tuntia kalenteriviikon aikana ja sinulle on maksettu työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Jos alalla ei ole työehtosopimusta, kokoaikatyön palkan on oltava vähintään 1134 euroa kuukaudessa vuonna 2013.

Työssäoloehdon tarkastelujaksoa pidentävät kaikki työllistymistä edistävät palvelut sekä työttömyysturvalaissa hyväksyttävät syyt kuten esimerkiksi palkaton sairaus, vanhempainvapaat, opiskelu tai armeija. 

Ilmoittaudu Työ- ja elinkeinotoimistoon

Ilmoittaudu TE-toimistoon viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänä. Muista jatkossa ilmoittautua TE-toimiston ohjeen mukaan. Päivärahaa voidaan maksaa vain, kun työnhakusi on voimassa.

Ensimmäinen päivärahahakemus

Työttömyyspäivärahahakemuksen saat TE-toimistosta tai voit tulostaa sen osoitteesta www.tyj.fi  Päivärahaa haetaan aina taannehtien, joko neljän viikon tai kalenterikuukauden jaksoissa. Jos työttömyytesi alkaa keskellä viikkoa, täytä hakemus yhdeltä vajaalta ja kolmelta täydeltä viikolta. Jos haluat hakea päivärahaa kuukausittain ja työttömyytesi alkaa keskellä kuukautta, täytä ensimmäinen hakemus vajaan kalenterikuukauden loppuun ja jatkossa kalenterikuukausittain. Päivärahaa voidaan maksaa takautuvasti enintään kolmen kuukauden ajalta. 

Päivärahahakemuksen liitteet

Aina

  • Jäljennös työtodistuksesta (alkuperäistä ei palauteta).
  • Yli kaksi viikkoa kestäneestä kokoaikatyöstä palkanlaskijan allekirjoittama palkkatodistus (tilinauha ei kelpaa) ja työsopimus.
  • Palkkatodistus vähintään 34 työttömyyttä edeltäneeltä työviikolta (kts. työssäoloehto).
  • Palkkatodistuksessa tulee näkyä ennakonpidätyksen alainen tulo ja siihen sisältyvät lomarahat ja lomakorvaukset eriteltyinä sekä mahdolliset palkattomat poissaolot.

Tarvittaessa

  • Kopio irtisanomisilmoituksesta.
  • Kopiot viimeisistä jäsenmaksukuiteista, jos jäsenmaksua ei ole peritty suoraan palkasta.
  • Päätös kotihoidontuesta, jos sitä maksetaan sinulle tai puolisollesi, sekä selvitys siitä kuka hoitaa lasta.
  • Hakemuslomakkeessa on ohjeet muista mahdollisista liitteistä.

Tarkista, että nimesi ja henkilötunnuksesi on jokaisessa hakemuksen liitteessä. Alkuperäisiä todistuksia ei palauteta, otathan todistuksista työttömyyskassaa varten kopiot. Älä nido papereita yhteen.

Lähetä hakemus

Lähetä hakemus liitteineen työttömyyskassaan tai toimita se ammattiosastosi taloudenhoitajalle. Päivärahapäätöksen saat kuukauden kuluessa hakemuksen työttömyyskassaan saapumisesta lukien.

Jatkohakemus

Päätöksen tai maksuilmoituksen mukana saat jatkohakemus-lomakkeen. Jos et ole vielä saanut päätöstä ja jatkohakemusta ja sinun tulisi lähettää seuraava hakujakso, voit täyttää ansiopäivähakemuksen ja rastittaa siitä kohdan "jatkohakemus". Lähetä jatkohakemus aina neljän viikon tai kalenterikuukauden jaksoissa. Liitä mukaan palkkatodistus, mikäli olet ollut työssä hakujaksolla. Ilmoita hakemuksessa päivärahaoikeuteesi vaikuttavista muutoksista esimerkiksi työ tai sairaus. Ilmoita myös, jos olet hakenut päivärahan maksamiseen vaikuttavaa etuutta, vaikka et sitä vielä saisikaan. Esimerkiksi eläkkeen hakemisesta on aina ilmoitettava. Oltuasi työssä vähintään puoli vuotta, päivärahaa haetaan samalla tavalla kuin ensimmäisellä kerralla. 

Jatkohakemuksen maksupäivät

Kokonaan työttömien jatkohakemukset ovat maksussa kahden viikon kuluessa siitä, kun hakemus on saapunut kassaan. Satunnaisesti lomautettujen tai lyhyellä työjaksolla olleiden jatkohakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä, jolloin käsittelyaika saattaa olla pidempi.

Yhteystiedot

Paperityöväen Työttömyyskassa

Postiosoite: PL 349, 00531 Helsinki

Käyntiosoite: Paasivuorenkatu 4-6 A, 00530 Helsinki

Toimistoaika: 8.30 - 15.45
Puhelin: vaihde 010 289 7700 
Faksi: (09) 876 4095 

Työttömyyskassan puhelinpäivystys
ma-pe klo 9.00-12.00

Työttömyyskassaan voi soittaa ilmaiseksi. Maksuton palvelunumero on 0800-0-7089.