maanantai 30. maaliskuuta 2020 
Paperiliitto » Työttömyyskassa » Tyottomyyspaivaraha » Työttömyyseläke/Lisäpäiväoikeus

Lisäpäiväoikeus

1950-1954 syntyneet

Vuosina 1950-1954 syntyneellä on oikeus lisäpäiviin, jos hän on täyttänyt 59 vuotta ennen 500 työttömyyspäivärahan enimmäisajan täyttymistä. Lisäksi edellytetään, että henkilö on ollut eläkkeeseen oikeuttavassa työssä vähintään viisi vuotta viimeisen 20 vuoden aikana. Työttömyyspäivärahaa voidaan maksaa sen kalenterikuukauden loppuun, jonka aikana henkilö täyttää 65 vuotta.

Vuonna 1955 tai sen jälkeen syntyneet

Vuonna 1955 tai sen jälkeen syntyneellä on oikeus lisäpäiviin, jos hän on täyttänyt 60 vuotta ennen 500 työttömyyspäivärahan enimmäisajan täyttymistä. Lisäksi edellytetään, että henkilö on ollut eläkkeeseen oikeuttavassa työssä vähintään viisi vuotta viimeisen 20 vuoden aikana. Työttömyyspäivärahaa voidaan maksaa sen kalenterikuukauden loppuun, jonka aikana henkilö täyttää 65 vuotta.

Kunnilla velvollisuus työllistää

Kunnilla on velvollisuus työllistää henkilö kokoaikatyöhön kahdeksaksi kuukaudeksi, jos 500 päivää tulee täyteen hakijan täytettyä 57 vuotta. Työttömyyspäivärahan perusteena olevaa palkkaa ei työllistymisjakson jälkeen määritellä uudelleen, ellei uusien tulojen perusteella määritelty palkka ole aiemmin määriteltyä palkkaa suurempi.

62-vuotiaana vanhuuseläkkeelle

Työttömyysturvalain mukaisilla lisäpäivillä olevalla henkilöllä on oikeus työeläkelakien mukaiseen vanhuuseläkkeeseen 62 vuoden iässä. Vanhuuseläkkeen valinneilla ei enää ole oikeutta työttömyysetuuksiin.

Pitkäaikaistyöttömän oikeus vanhuuseläkkeeseen 62-vuotiaana poistuu vuonna 1958 ja sen jälkeen syntyneiltä.

Huom!

Työttömyysturva

Työttömyysturvapuhelin
puh. 010 60 76700
klo 9 - 17
-Soita, kun tarvitset tietoa työttömyysturvasta! 

Muutosturvapuhelin

Muutosturvapuhelin
puh. 010 60 76750 maanantaista perjantaihin kello 8-19.