maanantai 30. maaliskuuta 2020 

Työttömyysturvaan muutoksia 2014

Vuoden 2014 alusta voimaan tuleviin työttömyysturvan muutoksiin kuuluu myös, että työttömille tulee oikeus ansaita 300 euroa kuukaudessa ilman etuuden pienentymistä.
Lue lisää sosiaali- ja terveysministeriön tiedotteesta.

Nykytilanne

Muutokset vuonna 2014

Korvaustaso

Työttömyysturvassa kolme korvaustasoa:

-perustaso, korotettu ansio-osa ja muutosturvan ansio-osa

Työttömyysturvassa on kaksi tasoa: perustaso ja korotettu ansio-osa

Korotusosa

Korotettua ansio-osaa maksetaan 

  • 100 päivän ajalta pitkän työhistorian perusteella
  • 20 päivän ajalta työttömyyden alkaessa
  • 200 päivän ajalta työllistymistä edistävään palveluun osallistuessa

Muutosturvan ansio-osaa maksetaan 200 päivää työllistymistä edistävään palveluun osallistuessa

Korotettua ansio-osaa maksetaan

  • 90 päivän ajalta pitkän työhistorian perusteella
  • 200 päivän ajalta työllistymistä edistävään palveluun osallistuessa

Ansio-osan kesto

Ansiopäivärahan tai ansio-osan kestossa ei lyhennyksiä, kesto kaikilla 500 päivää.

Työttömyyskassa maksaa kaikille ansiopäivärahan 500 päivään saakka.

Ansiopäivärahan ansio-osan enimmäiskesto riippuvainen työhistorian pituudesta:

- jos työhistoriaa alle kolme vuotta, lyhenee ansio-osan maksaminen 400 päivään.

Ansio-osan kesto

Ansiopäivärahan kestossa ei lyhennyksiä, vaikka palvelusta kieltäytyisi tai sen keskeyttäisi, vain työvoimapoliittiset seuraukset

Ansiopäivärahan ansio-osan kesto lyhenee 100 päivällä, ellei osallistu TE-toimiston tarjoamaan työllistymistä edistävään palveluun ensimmäisen 250 työttömyyspäivän aikana tai jos palvelun keskeyttää ensimmäisen 250 päivän aikana. Ansio-osan kestoa voidaan lyhentää vain, jos hakija on kieltäytynyt tarjotusta palvelusta.

Työssäoloehto

Palkansaajan työssäoloehto on 34 viikkoa, jonka aikana jäsenen on ollut oltava vakuutettuna kassassa.

Työssäoloehdon täyttymisen tarkastelujakso on 28 kuukautta.

Omavastuuaika otetaan aina, kun työssäoloehto täyttyy uudelleen.

Työssäolo- ja jäsenyysehto lyhenee 26 viikkoon.

Työssäoloehdon täyttymisen tarkastelujakso on 28 kuukautta.

Omavastuuaikaa ei oteta, jos työssäoloehto täyttyy ja omavastuuaika alkaisi vuoden sisällä edellisestä omavasuuajasta.

Omavastuuaika

Omavastuuaika on seitsemää työpäivää vastaava aika, omavastuuaika määrätään kun työssäoloehto täyttyy ja päivärahan maksaminen alkaa. Omavastuuaika asetetaan kerran enimmäisaikaa kohti.

Omavastuuaika on viittä työpäivää vastaava aika. Sitä ei oteta eikä palkanmäärittelyä tehdä, jos omavastuuaika on otettu ja päiväraha määritelty viimeisen vuoden aikana.

Palkanmäärittely

Päivärahan perusteena oleva palkka määritellään välittömästi työttömyyttä edeltävistä ansioista.

Palkanmäärittelyssä ei voida huomioida takautuvasti maksettuja lisiä.

Kahdesta tai useammasta työstä saatu palkka luetaan palkanmäärittelyyn alan enimmäistyöaikaan (enintään 40 tuntiin) saakka.

Palkanmäärityksessä käytettävän palkkajakson ja työttömyyden alun välillä voi olla enintään 30 päivää.

Päivärahan perusteena olevaa palkkaa laskettaessa voidaan huomioida säännöllisesti takautuvasti maksettavat lisät ja korvaukset.

Palkanmäärittelyssä otetaan huomioon tulot kaikista työsuhteista enimmäistyöajan estämättä. Ansiopäivärahan tasoa määriteltäessä voidaan mukaan lukea päätyön lisäksi myös sivutyön ansioita, jos ne on ansaittu työsuhteessa.

Sovittelun suojaosuus

Kaikki hakujakson aikana tehdystä työstä saatu tulo ja yritystulo sovitellaan.

Pelastustoiminnan tuloissa on käytössä 300 euron suojaosuus, jonka alle jääviä tuloja ei sovitella.

Sovitellussa päivärahassa otetaan käyttöön 300 euron kuukausikohtainen suojaosuus, jonka alle jääviä tuloja ei oteta sovittelussa huomioon. Jos tuloja on kuukaudessa esimerkiksi 450 euroa, sovittelussa huomioidaan ainoastaan 150 euroa.

Sovitellun päivärahan enimmäismäärä

Sovitellun ansiopäivärahan enimmäismäärä on yhdessä työtulon kanssa 90 prosenttia päivärahan perusteena olevasta palkasta.

Jos hakija saa korotettua ansio-osaa tai muutosturvan ansio-osaa, enimmäismäärä on 100 prosenttia.

Sovitellun ansiopäivärahan enimmäismäärä yhdessä työtulon kanssa on kaikilla hakijoilla 100 prosenttia päivärahan perusteena olevasta palkasta.

Lisäpäiväoikeus

Oikeus lisäpäiviin, kun syntynyt vuonna 1955 tai sen jälkeen ja täyttää 60 vuotta ennen ansiopäivärahan enimmäisajan täyttymistä.

Oikeus lisäpäiviin, kun syntynyt vuosina 1955 - 1956 ja täyttää 60 vuotta ennen ansiopäivärahan enimmäisajan täyttymistä. Vuonna 1957 tai sen jälkeen syntyneen tulee täyttää 61 vuotta ennen enimmäisajan täyttymistä.


Lue myös Miten työttömyysturva muuttuu vuonna 2014?


Ryhmälomautusmenettelystä luovuttiin 1.7.2013

Vuoden 2013 alusta voimaan tulleen lakimuutoksen myötä kaikkien lomautettujen tulee ilmoittautua työ- ja elinkeinotoimistoon henkilökohtaisesti viimeistään ensimmäisenä lomautuspäivänä, kun lomautus on alkanut 1.7.2013 tai sen jälkeen.Aikaisemman lainsäädännön mukaan henkilökohtaista ilmoittautumista ei ryhmälomautuksissa edellytetty. Ryhmälomautuksesta on kyse silloin kun työnantaja lomauttaa kerrallaan vähintään kymmenen työntekijää määräajaksi.

Muista ilmoittautua ajoissa

Ilmoittaudu työ- ja elinkeinotoimistoon työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä lomautuspäivänäsi.

Muistathan, että henkilökohtaista ilmoittautumista edellytetään myös silloin kun

-lomautuksen alkupäivä siirtyy ja ensimmäinen lomautuspäivä todellisuudessa on 1.7.20123 tai sen jälkeen

-määräaikainen lomautus muutetaan toistaiseksi voimassaolevaksi

-määräaikaista lomautusta jatketaan uudella määräaikaisella lomautuksella ja uuden lomautuksen ensimmäinen päivä on 1.7.2013 tai sen jälkeen

Työnhakijaksi ilmoittautumisen voit hoitaa sähköisesti. Lisätietoja työnhakijaksi ilmoittautumisesta saat työ- ja elinkeinotoimistosta.

Liitä päivärahahakemukseen kopio lomautusilmoituksesta