maanantai 30. maaliskuuta 2020 
Paperiliitto » Työttömyyskassa » Ohjeitajavinkkeja » Työriidan vaikutus

Työriidan vaikutus työttömyysetuuksiin

Työttömyysturvalain 3 luvun 8 §:n mukaan työriidan aikana työttömyysetuutta ei saa suorittaa työnhakijalle:
1) joka välittömästi lakon tai työsulun johdosta on joutunut työttömäksi; tai
2) joka välillisesti lakon tai työsulun johdosta on joutunut työttömäksi, jos työriidan tarkoituksena on aikaansaada muutoksia myös hänen työ- ja palkkasuhteisiinsa.

Työn aloittamisen siirtyminen

Silloin, kun henkilön työsopimus on sovittu alkamaan määräpäivänä ja työn aloittaminen estyy lakon vuoksi, henkilölle ei makseta työttömyyspäivärahaa, jos lakon tarkoituksena on vaikuttaa myös hänen työ- tai virkasuhteen ehtoihin.
Työttömyyspäivärahaa voidaan maksaa työsopimuksessa sovittua työn aloittamista edeltävään  päivään saakka. Sovitusta työn aloittamispäivästä lukein jäsenille maksetaan työtaisteluavustusta.

Työssäoloehto ei täyty työsulun aikana

Työssäoloehtoon voidaan laskea sellaiset  kalenteriviikot, joiden aikana henkilö on ollut työssä vähintään 18 tuntia.