maanantai 30. maaliskuuta 2020 

Kun haet uudelleen päivärahaa

Milloin tarvitaan työ- ja palkkatodistuksia hakemuksen liitteeksi?

Jos olet työttömyysjaksojen välillä töissä, lähetä työssäoloajalta palkkatodistus ja kopio työtodistuksesta työttömyyskassaan hakemuksen liitteeksi. Liitä mukaan myös selvitys jäsenmaksuista, ellei niitä ole peritty palkasta.

Jos olet lomautusjaksojen välillä töissä ja työssäolo on kestänyt
- enintään 4 viikkoa, lähetä liitteeksi palkkalaskelma eli tilinauha
- enemmän kuin 4 viikkoa, lähetä liitteeksi palkkatodistus työssäoloajalta

Uusi omavastuuaika – uusi lomautus työttömyyspäivärahaa haettaessa

Työttömyyspäivärahaa voidaan maksaa sen jälkeen, kun olet ollut työttömänä työnhakijana yhteensä seitsemän päivää kahdeksan peräkkäisen kalenteriviikon aikana. Kalenteriviikolla voi olla yhteensä enintään viisi työssäolo-, työttömyys- ja omavastuupäivää.

Esimerkki:
Henkilö on ollut lomautettuna kalenteriviikon ajalla 3.8.–9.8.2009 ja toinen lomautusviikko on ajalla 28.9.–4.10.2009, ei omavastuuaika täyty.
Kolmas lomautusviikko on ajalla 16.11.–22.11.2009, omavastuuaika täyttyy kahdeksan kalenteriviikon aikana eli ajalla 28.9.–17.11.2009. Ota huomioon, että kalenteriviikolla voi olla omavastuupäiviä enintään viisi.

Uusi työssäoloehto

Työttömyysjaksojen välinen työssäolo kerryttää uutta työssäoloehtoa. Uusi työssäoloehto eli ns. nollausehto täyttyy kun olet ollut 34 viikkoa työssä vähintään 18 tuntia kalenteriviikossa 28 kuukauden aikana. Työssäoloehdon täyttymisen jälkeen päiväraha määritellään uudelleen, asetetaan uusi omavastuuaika ja 500 päivän maksaminen alkaa alusta.

Esimerkki:
Henkilö on ollut lomautettuna ajalla 3.8.–9.8.2009 ja toinen lomautusviikko on ajalla 28.9.–4.10.2009, uuteen työssäoloehtoon kertyy seitsemän viikkoa. Kolmas lomautusviikko on ajalla 16.11.–22.11.2009, nyt työssäoloviikkoja on kertynyt kolmetoista.