maanantai 30. maaliskuuta 2020 
Paperiliitto » Paperiliitto r.y.

Paperiliitto r.y.

Lähes kaikki paperi- ja puumassateollisuudessa sekä paperinjalostuksessa työskentelevät työntekijät ovat järjestäytyneet ammattiosastojensa kautta Paperiliittoon. Paperiliitossa on 65 ammattiosastoa.

Vuoden 2011 maaliskuussa liitossa oli 41 332 jäsentä, naisia 10 119 ja miehiä 31 213. Liiton jäseninä ovat mm. koneenhoitajat paperi- ja kartonkitehtaissa, selluloosan valmistajat ja keittäjät, puunkäsittelyn hoitajat, liimanvalmistajat, kemikaalien käsittelijät, trukinkuljettajat, laboratoriotyöntekijät ja muut tuotannon eri vaiheissa työskentelevät ammattiryhmät.

Paperiliittoon kuuluvat yleensä myös paperiteollisuuden ylläpito-osastoilla työskentelevät ammattiryhmät kuten konekorjaus- ja sähkökorjausmiehet, siivoustyötä tekevät sekä rakennus- ja kuljetustyöntekijät. Jäsenkunnasta noin puolet tekee keskeytymätöntä kolmivuorotyötä. Muukin vuorotyö on yleistä. Päivätyötä tekee vain noin kolmannes jäsenistä.

Aktiivisimmat jäsenet ovat työpaikkojensa mielipidejohtajia. He ovat luottamusmiehiä, työsuojeluvaltuutettuja ja ammattiosaston toimihenkilöitä. He vaikuttavat aktiivisesti myös muualla yhteiskunnassa.

Liiton toimisto kartalla

Toimiston sijainti