maanantai 30. maaliskuuta 2020 
Paperiliitto » Järjestökoulutus » Kurssikalenteri

Kurssikalenteri 2013

Kurssit järjestetään Kiljavan opistolla, Nurmijärvellä

PAPERILIITON SOPIMUSKURSSIT

Luottamusmiesten peruskurssi

Kurssi on tarkoitettu luottamusmiehille, varaluottamusmiehille ja ammattiosastojen puheenjohtajille.

Kurssiaika

11. - 15.3.

15. - 19.4.              

Luottamusmiesten jatkokurssi

Kurssiajat

14. - 18.10.            1. jakso

11. - 15.11.             2. jakso


VÄLINEOSAAMINEN

Tietokoneesta ilo ja hyöty -peruskurssi

Kurssilla opit laitteiston, Windowsin, tekstinkäsittelyn, taulukkolaskennan ja Internetin peruskäytön sekä tutustut nykyaikaiseen viestintään ja Internetin tarjoamiin palveluihin mm. ohjelmistopankit sekä ilmaisohjelmat ja -palvelut.

Kurssin käytyäsi pystyt tekemään laadukkaita dokumentteja, yhdistämään ohjelmien välillä tietoja ja helposti esittämään ne esitysgrafiikkaohjelmalla. Lisäksi kurssilla selvitetään tietokoneen turvallinen käyttö Internetissä sekä tietoturvasta huolehtiminen.

Kurssi tarjoaa mahdollisuuden jatkaa mm. Tietotekniikan jatkokurssilla ja Atk-kirjanpitokurssilla.

Kurssin jälkeen oppilaat voivat osallistua netti-yhteisöön, joka käsittelee kurssin aikana esille tulleita asioita keskustelun muodossa. Yhteisöstä löytyvät myös kurssin harjoitustehtävät mallivastauksineen.

Kurssiajat

4.-  8.2.                 

15. - 19.4.            

16. - 20.9.            

Tietotekniikan jatkokurssi

Kurssin aikana analysoidaan tieto taulukkolaskentaohjelmalla, julkistetaan sama tieto tekstinkäsittelyohjelmalla ja esitetään lopuksi esitysgrafiikkaohjelmalla.

Kurssin jälkeen on helppo valmistaa kalvopohjia ja esityksiä tekstinkäsittelyohjelmalla tehdyistä muistioista ja pöytäkirjoista sekä suojata ja varmuuskopioida tärkeät tiedot. Lisäksi opitaan esityksen sujuva pitäminen esitysgrafiikkaohjelman avulla.

Esitietovaatimuksena on tietokoneen käytön peruskurssin tietojen hallinta tai vastaavat tiedot.

Kurssiajat

18. - 22.3.            

07. - 11.10.          

Tee helposti diaesitys

Kurssi soveltuu kaikille, jotka tarvitsevat opetuksessa tai muissa esityksissä diaesityksiä.

Kurssin jälkeen osanottaja osaa koostaa näyttävän diaesityksen Wordilla tuotetusta aineistosta ja osaa käyttää Excelin grafiikkaa apuna kuvaavien esitysten tekemiseen. Lisäksi hän hallitsee digitaalisen kuvan muokkaamisen sopivan kokoiseksi PowerPointiin liitettäväksi.

Kurssiaika

22. - 23.1.         

Hallitse verkkokokousta

Kurssilla perehdytään Microsoftin tarjoamaan verkkokokoukseen ja oppii järjestämään mm. ammattiosaston kokouksen verkon välityksellä. Opetellaan järjestämään verkkokokous, tutustutaan sosiaaliseen mediaan ja opitaan sen mahdollisuudet ja oikeaoppinen käyttö sekä ymmärretään verkossa jaettavan tiedon arkaluontoisuus ja vaarat. Lisäksi opitaan luomaan ryhmiä ja järjestämään tapahtumia verkkoa apuna käyttäen.

Kurssiaika

14. - 15.2.         

Atk-kirjanpitokurssi yhdistyksille

Kurssilaiset oppivat kirjanpidon perusteet ja tietokoneohjelman käytön yhdistyksen kirjanpidossa. Kurssin aikana pyritään muodostamaan yhdistyksen oma tilikartta ja tarkistamaan sen virheettömyys.

Kurssin hintaan sisältyy Taseri-kirjanpito-ohjelma, jonka avulla oman yhdistyksen kirjanpidon voi kurssin jälkeen hoitaa. Laita kurssihakemukseesi yhdistyksen nimi, jolle ohjelma rekisteröidään.

Kurssiajat

06. - 8.3.               

24. - 26.4.            

24. - 26.9.            

Taseri - kirjanpidon jatkokurssi

Kurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat käyneet yhdistyksen atk-kirjanpitokurssin ja haluavat syventää osaamistaan kirjanpidossa. Kurssin pohjavaatimuksena ovat Taseri-ohjelman tuntemus sekä tietotekniikan perustaidot.

Kurssin hintaan sisältyy Taseri Pro -ohjelma. Laita kurssihakemukseesi yhdistyksen nimi, jolle ohjelma rekisteröidään.

Kurssiajat

15. - 17.5.            

27. - 29.11.          

Sosiaalinen media yhdistystoiminnassa

Kurssilla opitaan käyttämään tehokkaasti hyväksi sosiaalista mediaa yhdistystoiminnassa tiedottamiseen, tiedon välitykseen, keräämiseen ja jakamiseen.

Kurssiaika

31.10. - 1.11.      

Tietotekniikka ja tietoverkot luottamusmiehen työkaluina

Kurssi antaa valmiuksia kehittää ja käyttää hyödyksi informaatio- ja tietoverkkotekniikkaa toiminnan kehittämisessä ja yhteysverkostojen rakentamisessa. Joukkokirjeet, ryhmäpostitukset sekä sosiaalinen media tulevat kurssin aikana tutuiksi työkaluiksi.

Esityksen pitämiseen opettelemme PowerPointin helpon ja tehokkaan käytön.

Kurssilla perehdytään myös, miten Internet-yhteyden saa aikaan erilaisilla välineillä ja miksi tämä voi epäonnistua.

Kurssiaika

29. - 31.5.

     

JÄRJESTÖAKTIIVIN OSAAMINEN

Puheenjohtaja- ja sihteerikurssi

Uudistunut kurssi antaa valmiuksia yhdistysten kokous- ja järjestötoiminnan hoitamiseen ja kehittämiseen sekä avaa järjestöjohtamisen periaatteita ja haasteita nykyajassa.

Kurssiajat

11. - 15.3.              

14. - 18.10.           

Neuvottelutaidon kurssi

Kurssiaika

27. - 31.5.         

Taloudenhoitajien peruskurssi

Kurssiaika

11. - 15.2.            

Taloudenhoitajien täydennyskurssi

Tavoitteena on päivittää kokeneiden taloudenhoitajien tiedot, paneutua taloudenhoidon erityiskysymyksiin sekä opetella täyttämään ammattiosaston veroilmoitus.

Kurssiaika

14. - 16.10.          

Ammattiosaston tilin- / toiminnantarkastajien kurssi

Kurssilta saat perustiedot yhdistyksen toiminnantarkastuksen sisällöstä.

Kurssiaika

5. - 7.2.

Työelämäviestinnän ABC

Kurssiaika

17. - 19.9.            

Nuorisokurssi – toiminta tutuksi ja aktiiviseksi toimijaksi

Kurssiaika

19. - 21.3.  


LUOTTAMUSMIES- JA TYÖSUOJELUKOULUTUS TYÖSUOJELUEDUSTAJAN OSAAMINEN

Työsuojelun peruskurssi

Kurssit on tarkoitettu työpaikoilla työsuojelutehtävissä toimiville edustajille.

Kurssiajat

04. - 8.2.      yleinen kurssi

13. - 17.5.    yleinen kurssi

25. - 29.11.  yleinen kurssi

Työsuojelun jatkokurssi

Kurssiajat

16. - 20.9.    1. jakso  yleinen kurssi

21. - 25.10.  2. jakso  yleinen kurssi

Tuottavuus ja hyvinvointi: työsuojelun täydennyskurssi

Kurssi on tarkoitettu työsuojelun perus- ja jatkokurssin käyneille työsuojeluedustajille.

Kurssiaika

28.1. - 1.2.

Riskien hallinta työssä: työsuojelun täydennyskurssi

Kohderyhmänä ovat työpaikkojen työsuojeluedustajat.

Kurssiaika

26. - 28.2.

Turvallisuuden kehittäminen teollisuuden töissä (monimuoto): työsuojelun täydennyskurssi

Kurssi on tarkoitettu teollisten työpaikkojen työsuojeluedustajille.

Kurssiajat

12 .- 14.2.    1. jakso

14. - 15.5.    2. jakso

Turvallisuus ja taloudellisuus: työsuojelun täydennyskurssi

Kurssi sopii kaikille työpaikkojen työsuojeluorganisaatiossa toimiville.

Kurssiaika

12. - 14.3.

Yhteisten työpaikkojen turvallisuus: työsuojelun täydennyskurssi

Kohderyhmänä ovat työsuojeluvaltuutetut, työsuojelupäälliköt ja -asiamiehet.

Kurssiaika

14. - 16.5.

Ergonomia: työsuojelun täydennyskurssi

Kurssi on tarkoitettu työsuojelu- ja henkilöstöhallinnon edustajille, jotka tarvitsevat esim. suunnittelussa tietoa ihmisen käyttäytymisestä, osaamisesta ja mahdollisuuksista sekä mitä on huomioitava ihmisen, tekniikan ja organisaation yhteensovittamisessa työelämässä.

Kurssiaika

21. - 23.1.

Yksintyöskentelyn turvallisuus ja väkivallan hallinta: työsuojelun täydennyskurssi

Kohderyhmänä ovat työsuojeluedustajat, henkilöstönedustajat ja työntekijät erityisesti niillä työpaikoilla, joissa työntekijät työtehtävissään joutuvat työväkivallan tai yksintyöskentelyn riskien kohteeksi.

Kurssiaika

16. - 18.9.

Työsuojelulainsäädännön kurssi

Kurssi on tarkoitettu työsuojelun perus- ja jatkokurssin käyneille työsuojeluedustajille.

Kurssiaika

9. - 11.4.

Työsuojelu- ja järjestökouluttajakurssi

Kohderyhmänä ovat työpaikkojen työsuojeluedustajat ja luottamushenkilöt.

Kurssiajat

4. - 8.3.    1. jakso

8. - 12.4.  2. jakso

LUOTTAMUSMIEHEN JA TYÖSUOJELUEDUSTAJAN YHTEINEN TÄYDENNYSKOULUTUS

Työoikeuden peruskurssi

Kohderyhmänä ovat peruskurssit käyneet luottamusmiehet ja työsuojeluedustajat.

Kurssiajat

4.- 8.2.

15. - 19.4.

16. - 20.9.

Työoikeuden täydennyskurssi

Kohderyhmänä ovat työoikeuden peruskurssin käyneet luottamusmiehet ja työsuojeluedustajat.

Kurssiaika

22. - 26.4.

30.9. - 4.10.

Paikallinen sopiminen

Kohderyhmänä ovat luottamusmiehet ja työsuojeluedustajat, jotka ovat käyneet perus- ja jatkokurssin.

Kurssiaika

12. - 13.3.

30.9. - 1.10.

Yritys ja yhteisö muutoksessa – yhteistoimintatiedon kurssi

Kohderyhmä ovat luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut, yhteistoimintaedustajat ja muut henkilöstön edustajat.

Kurssiaika

5. - 7.3.

Kuinka yritys toimii? – yritystoiminnan perusteita luottamushenkilöille

Kohderyhmänä ovat luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut.

Kurssiaika

11. - 13.11.

Ulkoistaminen, alihankinta ja vuokratyö

Kurssi on suunnattu peruskoulutuksen saaneille luottamusmiehille ja työsuojeluedustajille.

Kurssiaika

14. - 16.10.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työpaikalla

Kohderyhmänä ovat luottamusmiehet, työsuojeluedustajat ja kaikki muut tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioista kiinnostuneet.

Kurssiaika

27. - 29.5.

Toimivat ja terveelliset työajat

Kurssi on tarkoitettu työsuojeluedustajille, luottamusmiehille ja yritysten henkilöstöasioista vastaaville sekä muillekin työaikojen kehittämisestä kiinnostuneille.

Kurssiajat

9. - 11.4.

10. - 12.9.

Toimiva työpaikka – työpaikkatoiminnan kehittäminen

Kohderyhmänä ovat luottamusmiehet, työsuojeluedustajat, ammattiosastojen puheenjohtajat ja muut henkilöstön edustustehtävissä toimivat sekä yrityksen henkilöstöasioista vastaavat.

Kurssiaika

27. - 29.5.

Työ ja Ikä -valmennus

Valmennus sopii työpaikkojen työsuojeluhenkilöstölle ja luottamusmiehille sekä kaikille työurien pidentämiseen kohdistuvista toimenpiteistä kiinnostuneille. Valmennus on mahdollista toteuttaa ja suunnitella myös suoraan työyhteisöjen ja eri yritysten tarpeisiin.

Kurssiaika

16.4. - 18.4.

Sosiaaliturvan perusteet

Kurssi on tarkoitettu luottamusmiehille ja työsuojeluedustajille sekä yrityksen henkilöstöasioista vastaaville.

Kurssiaika

4. - 6.11.

Kuukauden kurssi

Kuukauden kurssi syventää ja laajentaa peruskoulutuksessa saatuaymmärrystä työelämästä ja ammattiyhdistysliikkeestä. Se auttaa hahmottamaan ja löytämään näkökulmia luottamushenkilöiden toimintaan, tehtäviin ja rooleihin muuttuvassa työelämässä.

Kurssiajat

16. - 27.9.         1. jakso

28.10. - 8.11.    2. jakso

Tuottavuus ja hyvinvointi: luottamusmiesten täydennyskurssi (5 pv)

Kurssi on tarkoitettu luottamusmiesten perus- ja/tai jatkokurssin käyneille luottamusmiehille, varaluottamusmiehille ja ammattiosastojen puheenjohtajille. Kurssi sopii erinomaisesti myös työnjohto- ja suunnittelutehtävissä oleville, henkilöstöasioista vastaaville ja muille esimiestehtävissä toimiville.

Kurssiaika

22. - 26.4.

Osaamisen kehittäminen: luottamusmiesten täydennyskurssi

Kurssi on tarkoitettu työpaikkojen luottamusmiehille, jotka ovat saaneet tehtävänsä hoitamiseen peruskoulutuksen.

Kurssiajat

4. - 6.3.

8. - 10.4.

11. - 13.11.

Työnarviointi: luottamusmiesten täydennyskurssi

Kurssi soveltuu täydennyskoulutukseksi tehtäväkohtaista peruskoulutusta saaneille luottamusmiehille ja erilaisissa työnjohto- tai henkilöstöhallintotehtävissä toimiville esimiehille, jotka joutuvat käsittelemään työnarviointia ja siihen liittyviä uudenlaisia palkkausperusteita tai ovat muutoin kiinnostuneita työnarvioinnin perusteista

Kurssiaika

18. - 20.11.

Pääluottamusmiesten täydennyskurssi

Koulutus on suunnattu pääluottamusmiehille, jotka eivät ole muutamaan vuoteen käyneet kursseilla tai joilla on vaikeuksia tehtäviensä tärkeysjärjestyksen, oman jaksamisensa ja ajankäyttönsä kanssa.

Kurssiaika

20. - 22.5.              

TYÖHYVINVOINTI

Epäasiallisen kohtelun raamit

Kohderyhmänä ovat perus- ja jatkokurssin sekä mielellään Työ ja henkinen hyvinvointi -kurssin käyneet työsuojeluvaltuutetut ja luottamusmiehet.

Kurssiaika

9. - 10.9.

Minä ja työyhteisöni muutoksessa – työpsykologian kurssi

Kurssi sopii perus- ja jatkokurssin käyneille työsuojeluvaltuutetuille ja luottamusmiehille.

Koulutus antaa valmiuksia muutostilanteiden kohtaamiselle ja niistä selviytymiselle työpaikalla.

Kurssiajat

11. - 15.2.

30.9. - 4.10.

Työhyvinvoinnin arviointi ja hallinta työpaikalla

Kurssilla perehdytään erilaisiin työhyvinvoinnin ja työyhteisöjen toimivuuden havainnointi- ja arviointimenetelmiin.

Kurssiaika

23. - 25.9.

Työ ja henkinen hyvinvointi

Kurssilta saat valmiuksia edistää henkistä hyvinvointia ja jaksamista kehittämällä työtä, työyhteisöä ja työoloja työsuojelun ja yhteistoiminnan keinoin.

Kurssiajat

22. - 26.4.

14. - 18.10.

Työkyvyn hallinta

Kurssilla perehdytään työpaikan vastuisiin työkyvyn seurannan ja varhaisen tuen antamisessa yhteistyössä työterveyshuollon kanssa.

Kurssiaika

16. - 18.4.

Työhyvinvointikorttikoulutus

Työhyvinvointikorttikoulutuksen tavoitteena on saada aikaan työhyvinvointia edistäviä prosesseja työpaikalla ja lisätä eri toimijoiden yhteistyötä. Koulutus on suunnattu kaikille työpaikan työhyvinvoinnin kehittämisestä kiinnostuneille: esimiehet, työntekijät, henkilöstöhallinto, luottamusmiehet sekä työsuojeluedustajat.

Kurssipäivät 2013:

11.2., 23.5., 25.9., 27.11.

Ilmoittautuminen: www.kiljavanopisto.fi

Koulutuksen järjestäminen onnistuu myös muualle, ota yhteyttä!

Lisätietoja: Vesa Kotaviita, puh. (09) 2762 742, s-posti vesa.kotaviita@kio.fi

Elämäntapamuutoksen hallinta -kurssi

Kurssiajat

10. - 12.4.

9. - 11.10.


SVENSKSPRÅKIGA KURSER 

Grundkurs för förtroendemän

Kurstid

28.1.- 1.2.(Jakobsstad)

Fortsättningskurs för förtroendemän

Kurstider

2. - 4.9. del 1 (Vasa)

29. - 31.10. del 2(Vasa)

Grundkurs i arbetarskydd

Kurstid

8. - 12.4.(Jakobsstad)

Fortsättningskurs i arbetarskydd

Kurstider

2. - 4.9.del 1 (Vasa)

29. - 3.10.del 2 (Vasa)

     

Kurssit ja lomat 2013