maanantai 30. maaliskuuta 2020 
Paperiliitto » Järjestökoulutus

Järjestökoulutus

Koulutuksen keskeisenä tarkoituksena on lisätä jäsenistön yleistä tietoutta järjestömme tavoitteista ja toimintatavoista. Koulutus on välttämätöntä myös, jotta luottamusmiestehtävissä toimivilla olisi riittävät valmiudet hoitaa vaativia järjestötehtäviä.

Työelämän alituinen muutos edellyttää henkilöstön jatkuvaa monitaitoisuuteen tähtäävää kouluttamista. Panostamalla myös ammatilliseen osaamiseen lisätään valmiuksia kohdata työelämän muutokset.

Ota yhteyttä

Koulutusasioissa sinua auttavat Päivi Turtiainen ja Riitta Kaukonen

Luottamushenkilönä työpaikan kriisissä

Itseopiskeluaineistoa kriisin keskelle joutuneille luottamushenkilöille. Selviytymiskeinoja työpaikkakriiseihin, joihin liittyy tuotannollisista tai taloudellisista syistä johtuvia työpaikkamenetyksiä tai lomautuksia. > Lue lisää