maanantai 30. maaliskuuta 2020 
Paperiliitto » Järjestökoulutus » Ammattitutkintojärjestelmä

Ammattitutkintojärjestelmä

Paperiteollisuuden ammattitutkintojärjestelmä on tarkoitettu kaikille paperitehtaan joko tuotannossa, kunnossapidossa tai laboratoriossa työskenteleville henkilöille. Tutkintovaatimukset on määritelty sellu-, paperi- sekä kartonkiteollisuuden sekä paperinjalostusteollisuuden ammateille. Työntekijälle ammatillisen tutkinnon suorittaminen on työkokemuksen ohella paras kilpailuvaltti työmarkkinoilla menestymisessä.

Ammattitaitoinen, yrityksen tarpeisiin koulutettu henkilöstö parantaa toiminnan tuloksellisuutta ja sitä kautta yrityksen kilpailukykyä omalla alallaan.

Tutkintojärjestelmän tavoitteet

Syvennetään henkilöstön koko prosessin tuntemusta ja tietämystä paperiteollisuuden taloudellisista perusteista ja ympäristövaikutuksista. Perehdytetään käyttöhenkilöstö kunnossapitoon ja kunnossapitohenkilöstö tuotantotekniikkaan.

Ammattitaitoa nostetaan portaittain ja mitataan kehitys. Ammattitutkinnon suorittaminen tukee etenemismahdollisuuksia ja antaa tämän päivän vaatimusten mukaisen ammattitaidon. Henkilöstön koulutus muuttuu entistä suunnitelmallisemmaksi. Uudelle työntekijälle voidaan tarjota kehittymis-ja urasuunnitelma. Esimiehen vastuualaistensa ammatillisesta kehittämisestä korostuu.

Lisätietoa

Tietoa saa pääluottamusmieheltä tai yrityksen koulutuspäälliköltä.

AEL/METSKOssa
Riitta Länsitalo
puh. (09)5307 162

Paperiliitossa Päivi Turtiainen

Kouluttajia: