maanantai 30. maaliskuuta 2020 
Paperiliitto » Edunvalvonta » Työsuojelu » Paperiliiton työsuojeluvaaliohje

Paperiliiton työsuojeluvaaliohje

Marras-joulukuussa 2013 on työpaikoilla järjestettävä vaalit työ- suojeluvaltuutettujen, -varavaltuutettujen, -asiamiesten ja työsuojelu­yhteis­toimintaelinten jäsenten valitsemiseksi toimikaudeksi 2014 - 2015.


1. Vaalien valmistelutoimet

Ennen vaalien järjestämistä tulee paikallisesti sopia yrityksessä työpaikan olosuhteisiin soveltuvan työsuojeluyhteistyöorganisaation tarkastamisesta. Tar­kastuk­sessa tulee ottaa huomioon työsuojelun valvontalain (44/2006) 5 luvun ”Työsuojelun yhteistoiminta työpaikoilla” -kohtaan liittyvät säännökset, sekä työehtosopimuksissa olevat työsuojelua koskevat määräykset.

Sovittaessa työsuojelunyhteistoiminnasta, on syytä ottaa huomioon myös työsuojeluasiamiesten toiminta­oikeudet, sekä työstä vapautus ja mahdollisuus osallistua koulutuksiin.

Tutustukaa työsuojelun valvontalain 5 luvun säännöksiin ja työehtosopimuksen määräyksiin sekä oheiseen vaaliohjeeseen huolellisesti. Ottakaa yhteyttä liittoon, mikäli organisaation tarkastus-neuvotteluissa, henkilöstövalintoihin liittyvissä asioissa tai vaalin järjestämisessä tulee ongelmia.


2. Vaaliohjeet

Paperiliiton vaaliohjeet ja niihin liittyvät malli­lomakkeet:

 – kokouskutsu

– ilmoitus pidettävästä vaalista

– ilmoitus työsuojeluvaltuutettujen valinnoista

– ilmoitus vaalin tuloksesta

– ilmoitus valintojen vahvistamisesta

– vaalitoimikunnan pöytäkirja

– äänestyslippu

– ilmoitus liitolle


Yleisohjeet työsuojeluvaaleista teollisuudessa ja palvelualoilla


Työturvallisuuskeskus on laatinut keskusjärjestöjen yleisohjeet työsuojeluvaaleista. Myös näitä ohjeita voidaan käyttää hyväksi vaalien valmistelutoimien yhteydessä.

Ohjeet löytyvät työturvallisuuskeskuksen nettisivuilta osoitteesta: http://www.työturva.fi/tyosuojelun_yhteistoiminta/tyosuojeluvaaliohjeet

3. Valintojen jälkeen

Ilmoittakaa työsuojeluhenkilöiden valinnat Ilmoitus liitolle -kaavakkeella (liite) välittömästi, kun valinnat on tehty ja vahvistettu. Mikäli työsuojeluhenkilöt valitaan vaaleilla, lähettäkää liittoon myös kopio vaalitoimikunnan pöytäkirjasta.Mikäli haluatte liitteenä olevat asiakirjat Word-liitetiedostona sähköpostiinne, niin ottakaa yhteyttä Kirsi Siiraan joko sähköpostitse kirsi.siira@paperiliitto.fi tai puhelimitse, puh. 0102 897 722. Työsuojeluvaaliohjeet ovat myös Paperiliiton kotisivuilla.

Työsuojeluterveisin

PAPERILIITTO r.y.

Hannu Ulenius                                      työsuojelusihteeri