maanantai 30. maaliskuuta 2020 
Paperiliitto » Edunvalvonta » Työsuojelu » Tavoitteena nolla tapaturmaa

Tavoitteena nolla tapaturmaa

Työtapaturmista aiheutuu runsaasti kustannuksia sekä yrityksille, että yhteiskunnalle. Yritysten vuosittaiset lakisääteiset tapaturmavakuutusmaksut ovat yhteensä yli kolme miljardia markkaa. Tapaturmavakuutuslaitosten liitto on kuitenkin arvioinut, että työtapaturmien aiheuttamat todelliset menetykset ovat yhteensä noin 2 miljardia  euroa vuodessa.

Kun työtapaturmien aiheuttamat kaikki kustannukset otetaan huomioon, todellisten kustannusten on arvioitu olevan vakuutusmaksuihin nähden 2-4 -kertaiset. Välillisiä kustannuksia syntyy mm. tuotannon menetyksistä, seisokeista, pelko- ja turhaumatilanteiden aiheuttamasta työnteon hidastumisesta, töiden järjestelyistä sekä mahdollisesta sijaistyövoiman hankinnasta ja uudelleenkoulutuksesta.

Inhimillisten kärsimysten ohella huono turvallisuustaso vaikuttaa myös yrityksen tulokseen. Heikosti hoidettu turvallisuus voi myös pilata nopeasti yrityskuvan.