torstai 27. helmikuuta 2020 

Ympäristönsuojelu

Suositus ympäristönsuojelukoulutuksen ja -tiedotuksen järjestämisestä kemiallisessa metsäteollisuudessa

Metsäteollisuuden henkilökunnan ammattitaidon merkitys ympäristönsuojelun onnistumiselle on jatkuvassa kasvussa. Kun päästöjen kokonaismäärä on selvästi alentunut, näkyy prosessien käyttö ja erityisesti häiriöt käynnissä välittömästi myös päästöjen määrässä niin vesiin kuin ilmaankin.

Paperiliiton, Metsäteollisuuden Työnantajaliiton ja Suomen Metsäteollisuuden Keskusliiton yhteisen ympäristönsuojelua koskevan sopimuksen toteuttamiseksi allekirjoittaneet liitot suosittelevat, että yritykset järjestävät kaikille henkilöstö-ryhmille kurssitusta ja tiedottamista ympäristönsuojelussa.

Koulutuksen järjestäminen tapahtuu yrityksen sisäisenä yhteistyökoulutuksena, jolloin luennoitsijoina toimivat alan asiantuntijat. Koulutuksen tehdaskohtainen suunnittelu ja toteuttaminen tapahtuu yhteistoiminnassa työpaikan työsuojeluorganisaation kanssa. Jos resurssi- tai muista syistä on tarpeen käyttää ulkopuolisia luennoitsijoita, on niistä yhteisesti sovittava. Kurssien runko-ohjelmaan suositetaan sisällytettäväksi seuraavia aihealueita:

  • metsäteollisuuden ympäristönsuojelu Suomessa ja kansainväliset vertailut
  • oman tehtaan/yrityksen lupa- ja päästötilanne
  • toiminta häiriötilanteissa ja vastuunjako
  • ulkoinen tiedottaminen ympäristönsuojeluasioista.

Kun yritys saa uuden ympäristöluvan viranomaisilta tai kun esim. puhdistus- tai prosessitekniikassa tapahtuu oleellinen muutos, on syytä järjestää erillisiä sisäisiä koulutus- Ja tiedotustilaisuuksia, "tietoiskuja " sille osalle henkilökuntaa, jonka työhön kulloinenkin muutos välittömästi vaikuttaa. Työpaikkakohtaisin harjoituksin pyritään siihen, että ympäris-tönsuojeluasiat hallitaan kaikissa työskentelyolosuhteissa.

SUOMEN METSÄTEOLLISUUDEN KESKUSLIITTO R.Y.
Pentti Sierilä

METSÄTEOLLISUUDEN TYÖNANTAJALIITTO
Timo Airaksinen

PAPERILIITTO R.Y.
Kalevi Aronen