maanantai 30. maaliskuuta 2020 
Paperiliitto » Edunvalvonta » Työehtosopimukset » Paperiteollisuuden työehtosopimus

Paperiteollisuuden työehtosopimus

"Paperiteollisuuden työehtosopimuksen määräyksiä sovelletaan Metsäteollisuus ry:n jäsenten paperi-, kartonki- ja selluloosatehtaiden, puuhiomoiden, paperin- ja kartonginjalostustehtaiden sekä niiden tehdasalueella sijaitsevien raaka- ja tarveainevarastojen, ylläpito-, sivutuote- ja jalostusosastojen sekä näiden työntekijöiden välisiin työsuhteisiin."

Paperiteollisuuden palkat ja palkkausperusteet määritellään tehdaskohtaisesti. Lisäksi monista työehtosopimuksen mahdollistamista kohdista on tehty paikallisia sopimuksia. Nämä paikalliset sopimukset on tehty paikallisten osapuolten välillä. Näiden sopimusten tekemisestä ja valvonnasta vastaavat paikalliset ammattiosastot ja luottamusmiehet.

Yksittäisten työnantajien ja Paperiliiton välisiä sopimuksia on tehty 25 kappaletta. Lisäksi kuuden eri työnantajan ja ammattiosaston välillä solmituilla sopimuksilla noudatetaan paperiteollisuuden työehtosopimusta. 

Paperiteollisuuden työehtosopimus n:o 46 (ajalle 1.4.2012 - 30.4.2014) (pdf)

Paperiteollisuuden työehtosopimuksen n:o 46 allekirjoituspöytäkirja 24.11.2011
12-tuntisten työvuorojen käyttöönotto keskeytymättömässä vuorotyössä (tam 37) 24.11.2011

Työehtosopimuksen osana olevat liitteet