maanantai 30. maaliskuuta 2020 
Paperiliitto » Edunvalvonta » Työehtosopimukset

Työehtosopimukset

Paperiliiton tärkein tehtävä on neuvotella määrävälein jäsenilleen työehtosopimus.

Paperiteollisuuden ensimmäinen työehtosopimus solmittiin 10.12.1945. Tällöin sopimuksen piiriin kuului noin 40 000 puunjalostusteollisuuden työntekijää. Nykyään paperiteollisuus työllistää vajaat 20 000 työntekijää.

Alalla on kaksi pääsopimusta: Paperiteollisuuden työehtosopimus (ns. raskas) ja Pahvin- ja paperinjalostajain (PPY) työehtosopimus. Näissä sopimuksissa määritellään keskeiset työntekoon liittyvät vähimmäisehdot ja pelisäännöt sekä velvollisuudet.