maanantai 30. maaliskuuta 2020 
Paperiliitto » Edunvalvonta » Kansainvälinen edunvalvonta

Kansainvälinen edunvalvonta

Paperiliitto tekee yhteistyötä muiden paperityöntekijöitä järjestävien ammattiliittojen kanssa erityisesti merkittävissä paperiteollisuusmaissa. Tällaisia ovat esimerkiksi Ruotsi, Norja, Saksa, Yhdysvallat ja Kanada sekä Venäjä. Pelkästään paperityöntekijöitä järjestäviä ammattiliittoja on maailmassa kolme: Ruotsin, Suomen ja Brasilian paperiliitot.

Suomen ja Ruotsin Paperiliitoilla on yhteistyössä pitkät perinteet. Käytännössä yhteyttä pidetään vähintäänkin viikoittain. Yhteistyötä tehdään mm. sopimus- ja työsuojeluasioissa, solidaarisuustoiminnassa, EWC-asioissa sekä valmistauduttaessa yhteisillä linjauksilla kansainvälisten yhteistyöjärjestöjen kokouksiin.

Solidaarisuustoiminta

Paperiliiton solidaarisuustoiminnan tavoitteena on ay-oikeuksien ja työntekijöiden perusoikeuksien turvaaminen sekä maailmanlaajuisten ammattiyhdistysväen yhteistyöverkostojen luominen. Toiminta on viime vuosina painottunut Suomen lähialueille Luoteis-Venäjälle ja Viroon sekä Latinalaiseen Amerikkaan.

Viron ja Venäjän veljesliitoille annettava tuki kohdistuu ennen kaikkea edunvalvontakoulutukseen ja työntekijöiden järjestäytymiseen. Latinalaisessa Amerikassa Paperiliitto pyrkii edistämään mm. Mercosur-maiden (Brasilia, Argentiina, Chile, Uruguay) paperialan liittojen strategista yhteistyötä työntekijöiden perusoikeuksien toteutumiseksi erityisesti alueella toimivissa monikansallisissa yrityksissä sekä yhtenäisten sopimustoiminnan tavoitteiden ja kansallisten alakohtaisten työehtosopimusten luomiseksi. Uruguayssa on tavoitteena todentaa ja varmistaa monikansallisten yhtiöiden omien eettisten normien ja työjärjestö ILOn hyväksymien työelämän perusoikeuksien toteutuminen koko metsäalan tuotantoketjussa.Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskuksen (SASK) jäsenjärjestönä ja rahoittajana Paperiliitto on välillisesti mukana lukuisiin kehitysmaihin ulottuvassa solidaarisuustyössä.

Kansainväliset järjestöt

Paperiliitto on jäsenenä paperialan työntekijöiden kansainvälisissä järjestöissä. Kyseisiin järjestöihin kuuluu myös kemian- ja energia-alan ja muidenkin lähialojen ammattiliittoja. Merkittävimmät yhteistyöjärjestömme ovat:

IN-yhteistyö on hyvin konkreettista kokemusten vaihtoa ja sillä luodaan yhteispohjoismaista linjaa, jota sovelletaan muissa järjestöissä. IndustriALL European Trade Union on tärkeä järjestö EWC- yhteistyössä samoin kuin luotaessa yhteyksiä CEPI:in, joka on eurooppalaisten paperiteollisuusyritysten yhteistyöjärjestö. Maailmanlaajuisesti toimiva IndustriALL Global puolestaan on tärkeä solidaarisuustyössä, mm. Mercosur-projekti Latinalaisessa Amerikassa sekä pyrittäessä maailmanlaajuisiin sopimuksiin metsäkonsernien kanssa.

Paperiliitolle erityisen merkittävää on Pohjoismaiden Teollisuustyöntekijöiden IN:n paperiryhmässä PIN:ssä tehtävä yhteistyö, jonka kokouksissa paperialaa edustavien pohjoismaisten liittojen johto vaihtaa säännöllisesti kokemuksia ja vetää yhteistä linjaa.

Eurooppalaiset yritysneuvostot – European Works Councils (EWC)

Euroopan Unioni hyväksyi kansainvälistä konserniyhteistyötä koskevan direktiivin eli lainsäädäntöohjeen jäsenvaltioille vuonna 1994. Suomessa direktiivin edellyttämät määräykset toteutettiin vuonna 1996 tekemällä tarpeelliset muutokset yhteistoimintaa yrityksissä säätelevään lakiin (yt-laki).

EWC-toiminnan tavoitteena on parantaa samaan konserniin kuuluvien työntekijöiden tiedonsaantia sekä luoda paremmat neuvottelumahdollisuudet eurooppalaisen tason kysymyksissä. EWC on työntekijöiden edustajien, ei ammattiliiton, toimielin, jolla on oikeus kokoontua yritysjohdon kanssa vähintään kerran vuodessa.

Eurooppalainen yritysneuvosto on perustettava sellaisiin yrityksiin, joissa on vähintään 1000 työntekijää EU:ssa tai Euroopan talousalueella. 150 työntekijän on oltava vähintään kahdesta maasta.

EWC-sopimus on neuvoteltu seuraavissa konserneissa:

  • Stora Enso
  • UPM
  • M-real
  • Metsä Tissue
  • Amcor
  • Korsnäs
  • Trierenberg
  • Huhtamäki

European Works Councils

EWC-sopimus on neuvoteltu seuraavissa konserneissa:

- Stora Enso
- UPM
- M-real
- Metsä Tissue
- Amcor
- Korsnäs
- Trierenberg
- Huhtamäki